top of page
Bruno Van Caelenberg.jpg

Bruno Van Caelenberg

BESTUURSLID

Als kleuter werd mij al, door ouders en grootouders, de passie voor verkoop, natuur en schoonheid met de paplepel ingegeven. 

Het verwondert dan ook niemand dat ik mijn hele leven reeds werkzaam ben als verkoper, sales coach en commercieel directeur zowel in binnen- als in buitenland. 

Mijn passie voor schoonheid resulteerde eveneens in tal van bezigheden waarin ik probeerde zoveel mogelijk zaken als kunst, design, natuur en hernieuwbare energie met elkaar te combineren.

 

Aangezien ik ook heel actief ben geweest in het verenigingsleven, werd mij reeds meerdere malen de vraag gesteld of ik niet iets zou willen betekenen in de politiek. 

Ik weigerde echter steeds om zulks nog maar in overweging te nemen omdat vele van mijn vrienden mij omschreven als veel te eerlijk ( en veel te rechtuit ). 

Meer nog, ik zou zelfs durven zeggen dat ik totaal geen verstand heb van politiek… 

Maar laat dit nu net de reden zijn waarom ik alsnog, op bijna gepensioneerde leeftijd, heb besloten om deze stap te zetten. 

Ik weet niets van politiek, maar ik weet wel dat de gangbare politiek ons in een immense economische afgrond dreigt te storten. 

Ik geloof, zoals zovele mensen, niet meer in de politiek om de politiek, 

Ik geloof niet meer in de politiek om postjes te bemachtigen of om diezelfde postjes te kunnen behouden, 

Ik geloof niet meer in een haat politiek die niets anders doet dan polariseren, discrimineren en onze maatschappij uit elkaar trekken, 

Ik geloof niet meer in een politiek die draait om het creëren van problemen en niet om het oplossen ervan. 

Ik geloof wél in een politiek om de mens, 

Een politiek die draait om ons en onze waarden. 

Een politiek die draait om SAMEN 

Samen met vrijheid 

Ik geloof niet in een haat politiek, maar wel in houden van… 

Houden 

Vrijheid logo test inside.png
bottom of page