top of page

GOEDGEKEURD DOOR HET PARTIJBESTUUR OP 7 JUNI 2022

De grootste kost voor het eerste jaar ging naar de congressen. Het eerste congres was noodgedwongen een onlinecongres omdat door de coronamaatregelen er geen mogelijkheid was om een fysiek congres te houden. Om dat congres op een technisch aanvaardbaar niveau te krijgen moest beroep worden gedaan op cameramensen, regie, een regiewagen, geluidstechnici, een presentatrice, live ondertiteling en hadden we tal van andere kosten.  Van de 46.054,43 euro totale kosten van de 3 congressen is 30.926,68 euro gegaan naar het online congres. De 2 andere congressen hebben 15.127,75 euro gekost, met als voornaamste kostprijs de lunch van de congresgangers en bedrage van 3.126,60 euro en 6.724 euro voor elk congres afzonderlijk.  Samen goed voor 9.850,60 euro.  

 

Aan de inkomstenzijde zijn er leden die geen lidgeld hebben betaald omdat zij dachten dat door in te schrijven op het congres, zij automatisch lid zouden worden.  In de plaats van dit retroactief te trachten recht te zetten heeft het partijbestuur beslist om het lidgeld af te schaffen. Dat past ook beter bij de vrije gedachte die de essentie is van de partij. Elk geeft wat hij wil geven. We vragen de mensen wel om ons te steunen waar zij kunnen. De VZW Viruswaanzin die aan de wieg stond van de partij, heeft heel wat kosten voorgeschoten, met nog een saldo van 10.103,49 dat door deze VZW werd gefinancierd. In eerste instantie was het de bedoeling was om deze VZW Viruswaanzin om te vormen tot de VZW van de partij. De branding op de website van Viruswaanzin werd zelfs al veranderd naar de VZW Vrijheid. Op 2 februari 2022 heeft het partijbestuur dan beslist om dat niet te doen, en gevraagd dat er een aparte VZW zou worden opgericht. Op 27 april 2022 werden de kosten voor de oprichting van de nieuwe VZW t.b.v. 206,91 euro betaald aan het Belgisch Staatsblad maar deze publicatie is niet doorgegaan omdat één van de oprichters enkele dagen later besloot om zich terug te trekken.  

Vrijheid - finance 0622.jpg
FINANCIEEL RAPPORT | juni 2022
Vrijheid logo test inside.png
bottom of page