top of page

PARTIJPROGRAMMA

GEZONDHEIDSZORG

De kwaliteit van een samenleving wordt afgemeten aan de mate waarin de samenleving zorgt voor de mensen die een mooie leeftijd hebben bereikt. Daarbij moet het de bedoeling zijn om de mensen zo lang mogelijk thuis te laten.  Omringende zorg in een versterkt sociaal kader, kleinschalig, is de richting die het meest kans op succes biedt. Ook de inzet van technologie in de zorg is zinvol, maar enkel als dat een meerwaarde is voor de mensen zelf. Niet als daardoor nog meer afstand wordt gecreëerd. 

 

De gezondheidszorg moet terug zijn verantwoordelijkheid krijgen. De regeltjes waaraan dokters onderworpen worden zijn zo ingeburgerd dat de artsen zelfs de neiging hebben om staatsgeneeskunde te aanvaarden. De therapeutische vrijheid is belangrijk zeker in een complexe materie als de gezondheidszorg. Dokters moeten de ruimte krijgen om in te staan voor de verzorging van de patiënt en de preventieve geneeskunde. Het beheer van een zwaardere episode door een infectieziekte is een fiasco geworden. De overheid was hier totaal niet op voorbereid, en de ziekenhuizen ook niet. De oplossing ligt in de creatie van een afzonderlijke instelling die kan worden ingeschakeld bij infectieziekten en bij het onderzoek naar de bestrijding ervan. 

 

De steeds maar toenemende druk op de gezondheidszorg is nefast voor de mensen die daar werken en voor de zorg zelf. Hoewel de prestatiegeneeskunde aan bijsturing toe is, moet de zorg worden versterkt. Er moet worden nagedacht hoe zorg beter kan worden gespreid over het jaar heen. Het statuut van de zorgverleners moet worden verbeterd en de het beroep veel aantrekkelijker gemaakt. Een beroep in de zorg is een mooi beroep. De overheid kan ervoor zorgen dat de voorwaarden daar zijn om dat te bevestigen. 

 

Bij de bestrijding van Covid werd de eerste lijn in de gezondheidszorg te weinig ingezet. Vrijheid vindt dat niet aanvaardbaar. De huisartsen zijn er om de mensen te verzorgen. Niet om te telefoneren en om administratieve klussen te doen. In de eerste lijn moet er meer aandacht komen voor preventieve gezondheidszorg. Mensen bijstaan om een gezonder leven te leiden. De zorg voor voldoende vitaminen en mineralen uit de voeding, rusten, bewegen, weerstand opbouwen. Het zijn elementen waarvoor we onze huisartsen mogen vragen om daaraan meer aandacht te besteden. Zorg omkaderende beroepen zoals bijvoorbeeld sport – en fitnesscentra, initiatieven rond gezonde voeding, yogascholen en adviesverlening voor een gezonde werkomgeving hebben ook een belangrijke rol te spelen in de verbetering van de gezondheid van de mensen. Huisartsen kunnen worden geholpen om een beter zich te krijgen op deze omkadering. 

 

Vrijheid wil dat in alle opleidingen en vooral de medische en paramedische opleidingen gezondheidspreventie een “vak” wordt. Daardoor zal er automatisch meer aandacht komen voor preventieve gezondheidszorg. Van artsen en zorgkundigen die daarin nooit of lang geleden een opleiding hebben gehad, wordt verwacht dat ze bij hun permanente vorming zich hierin laten bijscholen. 
Vrijheid wil dat op Europees niveau de erkenning van nieuwe voedingssupplementen en andere producten – ook producten die niet met de gezondheid te maken hebben – veel sneller een erkenning kunnen krijgen. Dat mag meer kosten dan vandaag, als het maar vooruit gaan. De erkeningsregels en – procedures zijn niet daar om de kleine spelers te ontmoedigen in het voordeel van grotere spelers die tijd en geld hebben. 

 

Vrijheid wil meer capaciteit, meer armen in de zorg. Daarvoor zal een uitbreiding van de opleidingen tot logistieke hulp, zorgkundige, bejaardenhulp, thuishulp, enz... noodzakelijk zijn. Deze beroepen moeten opgewaardeerd worden. Ze moeten meer ingezet worden zowel in thuissituaties, woonzorgcentra, hospitalen en andere centra om de werkdruk van de verpleegkundigen te verlichten. Terwijl ook het beroep van verpleegkundigen moet worden opgewaardeerd. De opleiding tot Bachelor in de Verpleegkunde moet aantrekkelijker gemaakt worden en herleid tot de 3-jarige opleiding die het tot enkele jaren geleden was. Het aantal stage-uren moet uitgebreid worden, eventueel in een 4e jaar, mits stagevergoeding. Verpleegkundigen en artsen uit het buitenland, wiens diploma niet in België wordt erkend, moeten via een kort opleidingstraject kunnen bijgewerkt worden, zodat ze snel aan het werk kunnen. 


Vrijheid wil een grotere scheiding tussen farmaceutische bedrijven en de rest van de zorg. Klinische studies kunnen geen excuus zijn om geld uit te delen. 

 

Vrijheid vindt dat woonzorgcentra moeten worden gestimuleerd om zich tot kleinere entiteiten te herleiden. Entiteiten die zo worden voorzien dat de bewoners toch een zo groot mogelijke nabijheid met de rest van de samenleving kunnen beleven. Woonzorgcentra die te omvangrijk zijn, blijken haarden te zijn van besmettingen. Het is cruciaal de woonzorgcentra te ondersteunen vanuit de overheid zou dat zij veel meer menselijk kunnen zijn. Wie zich in de laatste fase van zijn leven bevindt zou een feest moeten meemaken. Tijdens de Covid-crisis was dat echter vaak een hel. Dat zijn zaken waar de overheid als ondersteunende factor voor het welbevinden van de mens een belangrijke rol te spelen heeft. Veel meer dan post of trein te spelen. 

 

Vrijheid vraagt dat de Wet Colla wordt omgezet in passende uitvoeringsbesluiten die de andere geneeswijzen een kader geven zonder hun vrijheid te beperken. De overheid dient te verzekeren dat de patiënten vooral behoorlijk worden geïnformeerd door de verschillende sectoren over de voor – en nadelen van wat zij doen. 

 

Vrijheid vraagt dat er zo spoedig mogelijk een of meerdere centra voor infectieziekten worden gecreëerd. Bij voorkeur in samenwerking met Nederland. Infectieziekten zijn te zeer seizoensgebonden, en geven sterke pieken en dalen in de werkdruk. Bovendien zorgen zij voor bijzondere risico’s in de hospitalen waar per definitie mensen aanwezig zijn die verzwakt zijn of vatbaar voor infecties. Deze centra worden belast met het onderzoek naar infectieziekten en de bestrijding daarvan. Het is hun opdracht om advies te verlenen over de ontwikkeling en de mogelijkheden om pieken in de infectieziekten te bestrijden en het aantal overlijdens te verminderen. De centra worden uitgerust met flexibel uitbouwbare hospitalen waar mensen met infectieziekten terecht kunnen. Op het ogenblik waarop er een epidemie is zullen de personeelsleden meer gericht zijn op de verzorging van patiënten. Bijgestaan door een extra flexibele personeelsreserve die hen alle niet verzorgende taken zoveel mogelijk uit handen nemen. In geval van grote drukte moet er ook een personeelsreserve zijn van artsen en verplegend personeel om de pieken op te vangen. Buiten de piekperiodes staat het vast personeel in voor onderzoek en ontwikkeling op vlak van infectieziekten en zo mogelijk ook andere ziekten zoals kanker of ALS. 

-

Vrijheid logo test inside.png
bottom of page