top of page
Vrijheid - test template boeren.png

Wat zien we?

Onze landbouwers zijn in de eerste plaats ondernemers. Zij willen geld verdienen.
Dat is prima en verdient onze steun en respect.


Vandaag worden ze te veel gestigmatiseerd als vervuilers. De voorbije decennia hebben de boeren al heel veel inspanningen geleverd.  Ze zullen verder evolueren naar meer milieuvriendelijke technieken.  Niet door hen te pesten en hen te verplichten, maar door hen te verleiden. 

5509361.jpg

Wat stelt
VRIJHEID voor?

  • Versnel de procedures voor de erkenning van nieuwe landbouwtechnieken, en nog beter, laat die markt vrij. Als er nieuwe en betere technieken zijn, dan zullen de mensen daar zelf wel voor kiezen. 

  • Leg de stikstofnormen op een realistisch niveau. Als er planten te veel groeien in de natuurgebieden, zet de landbouwers in om die weg te halen. De creëert werk in plaats van werk af te breken. 

  • Laat de mensen vlees eten en melk drinken. Mensen beperken in hun voeding is niet de taak van de overheid. 

  • Aandacht voor dierenwelzijn is belangrijk. Mishandelingen kunnen niet. Met wat realisme dan wel. Aan een varken schoon vragen om naar de slachtlijn te wandelen, dat werkt niet altijd. 

  • Stop de concentratie van aankoopstructuren in de voedingssector. Zo’n quasi-monopolies verhinderen de werking van de vrije markt.  

  • Stimuleer de combinatie van landbouw en bosbouw zodat we meer groen hebben dat de CO2 uit de lucht haalt. 

 

 

En vooral: Laten we op een positieve manier met de familiale landbouwers omgaan. In plaats van die mensen altijd maar met de vinger te wijzen.  We hebben landbouwers nodig en als we ze zo blijven pesten gaan ze ook afhaken.  

Vrijheid logo test inside.png
bottom of page