top of page
 • Foto van schrijverVRIJHEID

Eerste PV&V CONGRES | jij komt toch ook?Covid-19 kwam niet uit te lucht gevallen. De manier waarop onze regeringen zijn omgegaan met dit fenomeen ligt in het verlengde van de maatschappelijke ontwikkelingen van voor 2020. Globalisering, politiek correct denken, woke, de toenemende invloed van het staatsapparaat dat zich overal mee moeit, de regulitis, de zwakheid van onze leiders, ook in Europa. Het democratisch deficit, het gebrek aan daadkracht, het eeuwenlang overleggen en “we zijn niet bevoegd”. De macht van de grote multinationals en de lobby’s. We kunnen wel even doorgaan zo.


Toen we enkele maanden geleden onze partij oprichten, was er een duidelijke nood om samen te komen. Om van gedachten te wisselen en elkaar te ontmoeten. Dat kon niet echt goed op een online-congres. Met ons werkcongres van 19 september komen we aan die nood tegemoet. We gaan er afspraken maken hoe we de volgende maanden en jaren een lijn in ons project gaan steken. Zowel inhoudelijk als organisatorisch.


Strategie en verbreding.


Als we in de toekomst willen vermijden dat de waanzin nog over ons valt, dan gaan we moeten breder gaan dan alleen maar de maatregelen doen ophouden. PV&V, of hoe we de partij ook gaan noemen, kan geen one-issue partij zijn. De problematiek zit veel breder en dieper. Een samenleving die op een bijna hysterische wijze reageert op een epidemie, daar is iets grondig mis mee. Al te gemakkelijk werden de mensenrechten opzij gezet. We hebben allemaal ondervonden hoe belangrijk individuele vrijheid wel is. We hebben ook allemaal ondervonden hoe belangrijk het is dat voor alle mensen die daaraan nood hebben wordt gezorgd. Echt gezorgd. Niet afgeblaft. De medische apartheid en het totaal gebrek aan interesse voor de collaterale doden, heeft dat pijnlijk duidelijk gemaakt. We hebben allemaal ondervonden hoe belangrijk wederzijds begrip is. Polarisatie maakt ongelukkig. Een samenleving moet warm zijn. Deze warmte uit zich ook in het respect voor ieders fundamentele rechten en vrijheden. De samenleving van het biefstukkensocialisme is een koude samenleving. Een samenleving waar het overheidsbevel luidt: Vooruit! Zelfs op sympathieke basketsloefkes. Het “gepeupel” dat met de karwats wordt voortgestuwd. “Luister naar de virologen!” “Doe wat u wordt gezegd, zaagt zo niet!”. Dat is Vooruit. Dan nog liever “stop”.


Even goed nadenken. Dat is wat we op ons congres gaan doen. Hoe ver zien we de verbreding, en wat zal onze lijn zijn? Laten we een paar punten als een niet bindende aanzet op een rij zetten:


 • Vrijheid.

 • Ontvoogding.

 • Echte democratie.

 • Respect.

 • Warmte.

 • Zorg.

 • Selectieve globalisering.

 • Efficiënte overheid.

 • Creativiteit.

 • Technologische ontwikkeling met vrijwaring van het mens-zijn.

Er tekent zich een lijn af. De overheid is er om het individu in zijn vrijheid en eigenwaarde te ondersteunen. De overheid zal dus tolerant zijn, begripsvol. Tezelfdertijd ook krachtdading om de limieten van de tolerantie te bewaken. Zonder een duidelijk kader, met daadwerkelijke uitvoering van wat er wordt gezegd, veroorzaakt de overheid onzekerheid en onbehagen.


De migratiecrisis is daarvan een voorbeeld. Respect voor iedereen en tolerant voor de mensen veronderstelt dat de limieten en voorwaarden duidelijk worden gesteld, en correct gerealiseerd. Een overheid wiens beleid een zootje is, verzandt bij een crisis in de oeverloze onzin die wij “waanzin” hebben genoemd.


Een economie waarin de mensen zich kunnen goed voelen, zich kunnen ontwikkelen en hun eigen weg kunnen vinden. Een economie die enthousiasmeert in de plaats van de negativiteit van verplichtingen te verspreiden. Stimuleer de mens zodat hij meer zal geloven in zichzelf. Hou op met spelletjes te spelen. Zoals opdelingen tussen zelfstandigen en werknemers. Sloop barrières, maar zorg voor opvang voor wie het moeilijk heeft. Opbouwende opvang en geen hangmatten. Laat ook in de economie de mensen gerust waar het kan. Zoveel het kan.


Het kan allemaal nog maar weinig concreet klinken en dat is ook zo. We hebben in eerste instantie een duidelijke lijn nodig. Zonder een duidelijke lijn worden we een partij van opsommers. Een allegaartje van ideeën met lijstjes van elkaar wellicht tegensprekende voorstellen. Waar een kat haar jongen niet in terugvindt. Dat is absoluut te vermijden. Daarom gaan we eerst de inhoudelijke lijn uitzetten. Over enkele maanden houden we dan een inhoudelijk congres waar alle leden hun zeg kunnen doen over een programma.


Wil je actief meewerken aan de strategie en verbreding van PV&V?*


De naam.


Een lijn uitzetten betekent ook dat we een goede naam kiezen. Toegegeven, PV&V was niet zo gelukkig. Het is een naam die niet meteen zegt waar we voor staan. Dat kan veel duidelijker. Wie niet weet voor wie te stemmen moet zich in een milliseconde aangetrokken voelen. In een oogopslag zien waarvoor we staan. Bij Vooruit! bijvoorbeeld is dat duidelijk: bevel is bevel. Bij Groen ook. VLD dan weer is volledig onduidelijk geworden. De “V” staat voor “Vlaamse”. Toentertijd bedoeld om een grote Vlaamse volkspartij te maken waarin de nationalisten van de Volksunie zich thuis zouden voelen. Intussen worden de nationalisten verketterd. De “L” staat voor “Liberalen”. Wat de voorbije jaren een bijzonder linkse invulling heeft gekregen, tot en met het corona-communisme waaraan de VLD nu dolgraag wil ontsnappen. Tot slot de “D” voor “Democraten”. Een beroep dat de voorbije maanden ook niet bepaald werd beoefend. O ja, er staat ook nog “open” voor. Los van een warrig verhaal over ene Popper, weet het overgrote deel van de bevolking ook niet wat dat te betekenen heeft.

Over de naam CD&V kunnen we kort zijn. Zonder de “C” zou niemand weten waar die partij nu eigenlijk voor staat.


Kortom, een partij die staat voor een no nonsens, daadwerkelijk beleid, maar beperkt tot wat nodig is, verdient een duidelijke klare naam.


Aan de groep die daarover zal nadenken, geven we meteen een voorstel mee. We denken dat “vrijheid” een goede naam zou zijn voor de partij. Met een punt of een uitroepteken. Of zonder leesteken. Simpel, duidelijk. In een milliseconde te begrijpen. Het zal aan de groep zijn om over dit voorstel na te denken, een inbreng te doen, alternatieven voor te stellen of wat ook bij te brengen rond de benaming.

Wil je actief meewerken aan een nieuwe naam voor PV&V?*


Het schaduwparlement.


De founding fathers van de beweging tegen de maatregelen hebben destijds diverse groepen opgericht. Sommige groepen zijn ook heel spontaan gegroeid. We wilden in die tijd per sé geen eenheidsworst creëren. Iedereen moest kunnen met zijn eigen accenten, vanuit zijn eigen beweging, actie kunnen voeren. De hele beweging in één keurslijf duwen vonden we geen goed idee. Het engagement van de mensen was belangrijk. Het gevolg hiervan is dat we nu een lappendeken aan groepen, organisaties, praatgroepjes, … hebben. Al deze groepen denken niet altijd hetzelfde. We zijn het over één ding eens: de coronamaatregelen deugen niet.


De tijd is nu gekomen om tussen al deze groepen een structureel overleg te organiseren. Iedereen kan daarbij helemaal in zijn eigenheid blijven. We willen er geen omvattende organisatie van maken. Wel een plaats van ontmoeting en verbondenheid. Een plaats waar we gedachten kunnen uitwisselen. Een plaats ook waar we, als dat gewild is, standpunten kunnen innemen. Evenementen organiseren… Een “schaduwparlement” bedoeld om het beleid van de overheid op te volgen, bij gebrek aan echte oppositie in het echt parlement.

Onze partij zal hiervoor de initiatiefnemer zijn. We zullen dan aanbieden om dit initiatief verder te trekken in overleg met de andere groepen. Het zal aan de deelnemers van het parlement zijn om samen het schaduwparlement te organiseren. Op het congres zal een groep zich buigen over de concrete organisatie van dit schaduwparlement en daarmee al een aanvang nemen.

Wil je actief zijn in het schaduwparlement?

De Raad der Wijzen.


De coronakwestie heeft ervoor gezorgd dat een aantal nieuwe opiniemakers zijn opgestaan. Mensen die eerder nooit in die rol zaten. Maar ook een aantal al bestaande influencers heeft de rol op zich genomen om ook het verzet tegen de maatregelen vanuit intellectueel oogpunt op poten te zetten. Nog meer dan de activiteiten in de verschillende groepen, is dat bij uitstek een individuele actie. Ook bij die mensen ervaren we een nood aan overleg. Aan elkaar ontmoeten en gedachten uitwisselen. Bij voorkeur in groep.


Ook hier is het de bedoeling dat deze raad volledig onafhankelijk blijft. Onze partij neemt het initiatief, en de Wijzen organiseren zelf verder hun werking. Met ons in steun waar ze dat willen. Van hen verwachten we inspiratie, nieuwe inzichten, nieuwe lijnen en goede raad.


Op het congres zal een groep zich buigen over de concrete organisatie van de groep der wijzen, en daarmee ook al een aanvang nemen.


Wil je meedenken voor een Raad der Wijzen?Publiciteit en sociale media


De aanwezigheid op sociale media is een cruciaal onderdeel van de publiciteit die zal moeten worden gevoerd. Een nieuwe partij moet bekend worden gemaakt aan het publiek. Geen eenvoudige klus want per definitie is er weinig aandacht voor een partij die nog niet in het parlement zit. De naam moet op de kaart worden gezet bij de mensen. De standpunten moeten worden verspreid.

We zoeken mensen om een heus publiciteitsteam op te zetten. Zorgen dat we overal op de sociale media aanwezig zijn en dat de kwaliteit van onze boodschappen wordt bewaakt. Strategen in marketing. Maar ook creatieve uitvoerders.


Wil je jouw creativiteit en content building talent etaleren in het PV&V Social Media Team?
Een nieuwskanaal


Mogen we even ambitieus zijn? In de huidige context van activistische media is een mediakanaal ongelofelijk belangrijk. Het voordeel van het bestaan van computers is dat we niet noodzakelijk via de kabel moeten passeren om in de huiskamers terecht te komen. Maar hoe ambitieus mogen we zijn? Alle dagen nieuws brengen is een droom. Om de paar dagen een praatprogramma een minimum. Hoe gaan we dat concreet doen? Waar halen we het geld?


Een voorstel. Een programma 3 x per week met nieuws van de voorbije dagen dat wordt hernomen. We doen beroep voor de nieuwsgaring op de journalisten van PalNWS en van P-Magazine. We proberen footage extern te betrekken. We richten een permanente studio in, met telkens een gast die dieper op een onderwerp ingaat. Met een vaste presentator. En we maken een al dan niet betalend nieuwskanaal.


Stof voor een boeiende discussie en praktische afspraken!


Wil jij je inzetten op de PV&V nieuwsredactie of heb je ambities als nieuwsanker?
Fundraising


Koken kost geld. Als we de ambitie hebben om over een paar jaar deel te nemen aan verkiezingen, dan hebben we een reserve nodig om campagne te voeren. Opnieuw geen gemakkelijke opdracht voor een nieuwe partij. We zoeken dus ambitieuze mensen die steun kunnen vinden bij het brede publiek voor ons project.


Een ontzettend belangrijke groep wordt dit!


Word jij onze funding genius?


Acties en betogingen


Betogingen en acties gaan niet meteen directe resultaten hebben. Maar we hebben iets ontdekt! Het zijn momenten geworden van verbondenheid. Gelijkgezinden die elkaar vinden. Een goede sfeer. Opvallend: dat is gegroeid niet alleen in België, maar ook in Frankrijk, in Nederland en in Duitsland bijvoorbeeld. Ook daar zijn de betogingen gemoedelijk geworden. Een moment van genieten om samen te zijn. Op zich is dat al belangrijk. Als we er dan ook nog eens onze punten mee onder de aandacht brengen, dan zijn we heel ver op de goede weg.


Een groep op het congres die de mensen samen zal brengen.


Wil je helpen aan de conceptualisatie en organisatie van acties allerhande?
Tieners en covid


De maatregelen en het covidverhaal van de regering heeft een druk gelegd op de jongeren. De verantwoordelijkheid voor de dood van oma en opa. Een totaal ongehoorde manier van met kinderen om te gaan. Rare lessen over zeer betwistbare stellingen. Het inlepelen van het eenheidsdenken. En tot slot ook de zinloze vaccins voor kinderen.


Onze partij wil aan hen ook een forum geven. Daarom maken we voor hen een speciale groep. Hopelijk zijn ze massaal aanwezig! Wie 14 jaar is, zal over 14 jaar moeten kiezen. Goed om zo vroeg mogelijk bewust te zijn met wat er leeft.


Dus ouders, zet uw tieners aan om mee te doen!


Word jij onze inspirerende voorzitter in 2030?
Een warme oproep!


We verwachten op 19 september mensen die willen meedenken en meedoen. Mensen die zich willen engageren. Inhoudelijk en met woord en daad. Elk steentje dat u kan bijdragen, hoe klein ook, is welkom. Jarenlang leeft er in de bevolking een onbehagen. Het gevoel dat de politici hen niet meer vertegenwoordigen. Dat de politiek er is voor de politici en niet voor de mensen. De covidsaga was daarvan een dramatisch hoogtepunt. Eigenlijk kan niemand aan de kant blijven staan.


Toch heerst er bij veel mensen moedeloosheid als het over politiek gaat. Zelfs aversie. We begrijpen dat. Daarom juist doen wij het. Er moet iemand opstaan.


Laat ons samen onze schouders onder dit project zetten. Het zijn wij, de mensen van nu, die het niet mogen laten gebeuren dat onze samenleving wordt uit handen gegeven. Obscure overlegorganen, privaat lobbywerk, politiek omwille van de postjes, … Laat ons er een voet tussen zetten.


Wil je er gewoon bij zijn en onze groei vanop de eerste rij meemaken?Tot op 19 september!Praktisch:


 • Plaats: Boerenhof, Gentstraat 2, 9051 Oostakker. Dat is buiten de LEZ. Er is voldoende parking voor de poort en in de nabije omgeving mocht alles vol staan.

 • We beginnen om 10 uur met de ontvangst, koffie en een koek.

 • Rond 17 uur is het congres gedaan.

 • Breng iets mee om uw naam en stad/gemeente op uw kleren te dragen. Zichtbaar zodat we elkaars namen kunnen zien. Een naamkaartje of zo. Maar wees gerust creatief!

 • De groepen zullen worden geleid door iemand van het bestuur van de V.Z.W. Viruswaanzin of door het bestuur gevraagd om dat te doen.

 • We beseffen dat iedereen een belangrijk individueel verhaal heeft. Probeer vooral te denken aan het belang van de groep en het belang van ons project. Er komen nog momenten om uw verhaal in te passen in het geheel. Luister naar elkaar met inleving. En beperk uzelf te zeggen wat nuttig is om vooruit te gaan. Zo maken we het congres aangenaam voor iedereen, en zijn we toch op tijd klaar!

 • Breng je goed humeur mee. Dit wordt een leuke en diepgaande ervaring.


358 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


Vrijheid logo test inside.png
bottom of page