top of page
  • VRIJHEID

Factcheck: Is VRIJHEID voor de doodstraf voor virologen?

Bijgewerkt op: 12 mrt. 2022


Antwoord: NEEN!

Deze bewering is volledig vals.


Het vals gerucht doet de ronde dat Vrijheid de doodstraf zou willen voor virologen. Vals inderdaad, want Vrijheid is daar NIET voor.


Op het programmacongres in november lag de vraag voor of er een internationaal tribunaal moest komen dat de doodstraf zou kunnen uitspreken voor zware internationale misdrijven van genocide. Dat voorstel is door het congres NIET goedgekeurd. Wie dus zegt of schrijft dat Vrijheid een soort van Neurenberg II wil waar virologen de doodstraf kunnen krijgen, die liegt gewoon.


____________________

Waar komt dat vals gerucht dan vandaan? Maanden voor de partij was opgericht, begin 2021, heeft de huidige Voorzitter Michael Verstraeten een persoonlijke opinie geschreven naar aanleiding van de collaterale doden. De doden door de maatregelen. Een probleem dat door de staatsvirologen en de regering onder de mat wordt geschoven. De regering schreef ooit dat die doden noodzakelijk moesten vallen om de covid-patiënten optimaal te kunnen verzorgen. Waar de mensen zonder covid dat aan verdiend hadden, is nog steeds een prangende vraag. Eind 2020 waren studies verschenen waaruit bleek dat er mogelijk tientallen miljoenen mensen gestorven waren en nog konden sterven DOOR de maatregelen. Veel meer dan het aantal gespaarde doden. De regeringen die coronamaatregelen hebben concentreerden zich enkel op de doden door corona, maar niet op die collaterale doden.


Er bestaan mensenrechtenverdragen die bedoeld zijn om juist dat soort van uitwassen te vermijden. Regeringen die door een foute politiek een massaal aantal doden veroorzaken. De meeste van die gevallen situeren zich in oorlogstijd, of in extreme situaties zoals de genocide in Rwanda. Corona is een wat speciaal geval waar de politiek kadert in vredestijd naar aanleiding van een virus. Bij de redactie van de internationale verdragen hadden de makers van die verdragen niet kunnen bedenken dat er ooit zoiets zou gebeuren. Dat landen maatregelen zouden nemen waardoor honderdduizenden, miljoenen mensen zouden sterven als een vorm van geneeskunde. In België zijn er over die collaterale doden nog geen cijfers. Trouwens, er zijn nog altijd gevolgen voor o.a. diabetici, kanker – en hartpatiënten die niet tijdig de nodige zorgen hebben gekregen. Die dus noodzakelijk moesten doodgaan, volgens de Belgische regering, om de covids behoorlijk te kunnen verzorgen. In Groot-Brittannië zijn er wel cijfers. Het aantal verloren levensjaren loopt er in de miljoenen. Meer dan 70.000 mensen in de UK zijn gestorven door de maatregelen. Niet door covid-19. De grootste sterfte wereldwijd is er gekomen en zal er komen door hongersnoden.


Omdat de internationale mechanismes tegen het doden van zoveel mensen – niet “per ongeluk” want men wist op voorhand dat er doden “noodzakelijk” moesten vallen – hebben gefaald om die mensen te beschermen, daarom vroeg Michael Verstraeten zich eind 2020 af hoe we in de toekomst zoiets kunnen vermijden. Hij stelde dat er een debat moest komen over de vraag of een rechtbank moest worden voorzien – internationaal uiteraard – die de verantwoordelijken voor deze doden zou kunnen berechten. In dat debat kon dan aan bod komen of de doodstraf in het arsenaal van die rechter moest komen. Maar wel onder de voorwaarde dat er inderdaad tientallen miljoenen mensen gestorven waren door de maatregelen. Dat was wat toen in de studies werd geopperd. Hoeveel het er vandaag zijn, is een totale onbekende.

De toen-nog-geen voorzitter van huidige partij heeft dus nooit geschreven dat hij voorstander is van de doodstraf voor virologen. Hij pleitte voor een DEBAT over de inrichting van een internationaal hof met eventueel die mogelijkheid. Hij was er zelf nog niet uit of in die omstandigheden een doodstraf wel een goed middel zou zijn. Misschien zijn er andere beschermingsmechanismen mogelijk die in de toekomst vermijden dat er zo veel collaterale doden vallen. In zijn opinie had Michael Verstraeten het ook over het gruwelijk karakter van de doodstraf.


Het is Marc Van Ranst die in zijn onnavolgbare kwaadaardige twitterijver van deze oproep tot een debat heeft gemaakt dat Michael Verstraeten zou hebben geschreven dat hij de doodstraf wou voor de virologen. Wat dus een klinklare leugen was. Pleiten voor een debat over de inrichting van een internationale rechtbank is niet hetzelfde als zeggen dat men de doodstraf voor virologen wil. Het gevolg is wel dat de nationale pers deze verkeerde weergave heeft overgenomen en dat er zelfs werd geschreven dat Michael Verstraeten de doodstraf zou gevraagd hebben voor Van Ranst. Wat al helemaal te gek is voor woorden. Van Ranst is bijna God, maar is op wereldvlak een kleine garnaal en niet verantwoordelijk voor de maatregelen in de Afrikaanse landen en in India bijvoorbeeld. Het is in die landen dat de armoede sterk is toegenomen, met alle gevolgen van dien.

Wel, dat debat is door de partij Vrijheid gevoerd. Het resultaat is dat de vraag naar een internationaal tribunaal dat de doodstraf zou kunnen voorzien in geval er tientallen miljoenen doden vallen, NIET werd goedgekeurd.


Wat wel is goedgekeurd is, is dat er een onderzoek moet komen naar wat er juist gebeurd is. Hoe het komt dat men de collaterale doden heeft veroorzaakt en of daar een strafrechtelijke verantwoordelijkheid zou uit voortvloeien voor bepaalde mensen. Dat onderzoek is niet het werk van een politieke partij, maar van de magistratuur. Niet in een Neurenberg II proces (er bestaat geen dergelijk tribunaal) maar binnen de bestaande structuren. Er bestaat zoiets als het “positief injunctierecht” waarbij de regering, de minister van justitie, de parketten kan vragen een onderzoek te doen. Dat is wat Vrijheid wil. Er is immers een ernstig probleem: doden maken om coviddoden te vermijden, is geen vrijblijvende bezigheid. We gaan morgen ook niet vragen aan bijvoorbeeld de nierpatiënten om te sterven, zodat er meer bedden zijn voor de hartpatiënten.


De partij volgt dus niet wat haar voorzitter voor de oprichting van de partij, in volle strijd tegen de coronamaatregelen, in een persoonlijke opiniebijdrage voor de V.Z.W. Viruswaanzin heeft geopperd. Dat is ook gezond. Een partij hoeft niet klakkeloos te volgen wat haar voorzitter allemaal ooit heeft verteld of gemeend. Er waren trouwens nog andere programmapunten waar de partij de voorzitter niet in gevolgd is. Zo werd onder andere voorgesteld om de limiet voor cash betalingen op te trekken van de actuele 3.000 euro, naar 50.000 euro. Het congres heeft deze tekst verworpen en beslist dat voor Vrijheid de cash betalingen ongelimiteerd moeten kunnen.


Laat dit een les zijn voor iedereen die klakkeloos volgt wat kwaadaardige virologen voorliegen op sociale media. Vooral bedoeld om mensen te beschadigen die niet gedwee hun orders willen volgen.


Laat dit ook een les zijn voor iedereen die denkt dat de leden van Vrijheid alles wat een voorzitter ooit heeft gezegd, klakkeloos overnemen. Vrijheid is geen one-man-show van voorzitter Verstraeten. Vrijheid is het werk van honderden leden en duizenden sympathisanten. Neo-humanisten die de mens terug centraal in het beleid willen stellen. Niet de mathematische modellen, coronabarometers en een chaos van absurde regeltjes.


Voor de goede orde: onze voorzitter verdedigt met verve actueel het standpunt van de partij. Zo gaat dat in een democratie. Als de mensen in de partij iets beslissen dan is het aan de voorzitter om die beslissing te volgen. Hij doet dit met plezier trouwens, want hij is zelf een zeer grote tegenstander van de doodstraf. Marc Van Ranst had dat liever anders gezien, maar dat aspect van de goddelijke kracht om die nuance te onderkennen, ontbreekt hem nog.
457 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


I commenti sono stati disattivati.
Vrijheid logo test inside.png
bottom of page