top of page

PARTIJPROGRAMMA

RELIGIE

Religie heeft niets met de overheid te maken en omgekeerd. Religie is een hoogstpersoonlijk gebeuren waarvoor binnen deze persoonlijke levenssfeer respect moet worden opgebracht. Mensen beschimpen, uitsluiten of scheef bekijken omwille van hun religie is absoluut onaanvaardbaar. Ook al heeft de Kerk een verleden van pedofilie. Ook al denken bepaalde Amerikaanse geloofsgemeenschappen dat de mens 6.000 jaar of zo bestaat. Ook al erkennen de meeste Islamitische landen de mensenrechten niet zoals wij die erkennen. De gedachten zijn vrij. 

 

In relatie tussen kerk en staat is de scheiding niet volkomen. Dat moet en dat kan meer expliciet. De overheid moet geen geld betalen om godsdiensten te laten overleven of uit te bouwen. We leven niet meer in de Middeleeuwen. Anderzijds zijn er gewoonten die een godsdienstige oorsprong hebben. Zoals het vieren van het kerstfeest, of bepaalde vrije feestdagen. Of Sinterklaas en Zwarte Piet. Deze tradities hoeven niet te verdwijnen omdat zij deel uitmaken van de cultuur en ons herinneren aan de wortels van deze cultuur. Zoals ook standbeelden van personen wiens levensloop door een actuele bril niet altijd zo goed is geweest. Deze momenten van herinnering in het leven zijn belangrijk om ons te helpen bedenken waar we vandaan komen. De beoordeling of dat dan goed of slecht is, behoort tot de vrije interpretatie van de mensen. Vrijheid wil geen woke-beeldenstorm. 

 

Vrijheid sluit regels of een beleid voeren gebaseerd op religieuze voorschriften uit. Apart zwemmen van mannen en vrouwen om die reden kan niet. Ook niet als er het zwakke excuus is dat men het eigenlijk doet voor de rust. De realiteit moet onder ogen gezien worden en transparant worden meegedeeld. Geen huichelarij. Wie in een zwembad zijn manieren niet houdt, moet worden verwijderd. Daarvoor moeten de vrouwen niet apart gaan zwemmen. Hetzelfde geldt voor halal maaltijden, kledingvoorschriften, Ramadan-uitzonderingen, ritueel slachten, besnijdenissen en andere religieuze gedragingen. De regels en het beleid worden gemaakt zonder daarop acht te slaan.  Wij kunnen geen rekening houden met alle nukken van godsdienstige aard om het overheidsbeleid te voeren. Er zijn in de wereld tientallen godsdiensten en de ene of de andere godsdienst bevoordeligen, dat gaat niet. Kerk en staat zijn gescheiden. 

 

Vrijheid vindt dat er niet moet betaald worden voor godsdiensten. Alle geldelijke tussenkomsten ten voordele van godsdiensten worden afgeschaft. In het onderwijs wordt godsdienstles alleen gefinancierd als er wordt onderwezen in de verschillende godsdiensten die er zijn zodat de leerlingen een beeld krijgen van wat er bestaat.  God kost geen geld. 

De kosten voor het onderhoud van de kerken hangt af van de aard van het patrimonium. Als deze kerken een historische waarde hebben, dan komen zij in aanmerking voor steun. Anders niet en dienen zij desgevallend te gelde te worden gemaakt. 

-

Vrijheid logo test inside.png
bottom of page