top of page
  • Foto van schrijverVRIJHEID

De mensen hebben gelijk
Met lede ogen moeten wij aanzien hoe Marc Van Ranst de samenleving. gewoon verder polariseert. Hij is daarmee volop begonnen in 2020. Door al wie een andere mening had over corona dan hemzelf zwaar te schofferen.De twee eerste slachtoffers daarvan waren ikzelf en Dr. Hoeyberghs. Wij werden versleten voor "idioten" en "gepatenteerde onnozelaars". Op TV, de echokamer van Van Ranst, werden we ook uitgescholden. Dat mocht allemaal zonder weerwoord. Nooit hebben we van de pers de gelegenheid gekregen om ons te verweren. Op dat moment stonden de meeste mensen meewarig naar ons te kijken. Ze dachten dat nog waar was ook dat we idioten waren.

In die tijd hebben we gewezen op het gevaar dat de samenleving sterk gepolariseerd wordt door deze provocateur. Ik voorspelde in die periode dat er een moment zou komen waarop we hem tegen zichzelf zouden moeten beschermen. Dat moment is nu aangebroken.

Intussen zijn we bijna 2,5 jaar verder. Het schelden en kleineren gaat gewoon door. Hele bevolkingsgroepen worden geviseerd. We krijgen van Marc Van Ranst berichten op sociale media die blijk geven van een bijzonder dirigerende ingesteldheid. Hij heeft gelijk. Hij is de overheid. Hij is God. En al de rest zijn idioten en moeten zwijgen. Herinner u hoe hij zichzelf overschatte toen hij in het debat met Jean Marie Dedecker aankondigde de politie op de Burgemeester af te sturen. Marc Van Ranst denkt dat hij alles kan omdat de overheid hem veel te veel speelruimte heeft gegeven. Met dank aan de socialisten, de liberalen, de CD&V (voor zover die nog bestaat) en Groen?

Het is totaal geen troost dat honderden mensen nu meemaken wat ik en Dr. Hoeyberghs als eerste mochten ondergaan in 2020. Integendeel. We hadden dat zien aankomen. We wisten toen al dat deze houding zich tegen hem zou keren. We wisten toen al dat Marc Van Ranst de beste remedie tegen de maatregelen was en is. Eerst hebben we hem in augustus 2020 zijn C4 gegeven. Bij de eerste min of meer grote coronabetoging in Brussel. Ongeveer 3 à 4.000 mensen hadden we toen. Maar we hebben zijn C4 later ingetrokken. Juist omdat hij de beste demonstrant is tegen zijn eigen maatregelen.

De manier waarop Marc Van Ranst met de mensen omgaat is precies de manier waarop hij en zijn collega's omgaan met de mensen naar aanleiding van corona. Niets ontziend. Als er doden vallen door de maatregelen dan trekt men zich dat gewoon niet aan. Die moeten maar vallen om plaats te maken voor coronapatiënten. Ze moeten zelfs doodgaan als het nog niet eens zeker is dat er tekorten zullen zijn. De Belgische staat schreef het zelfs letterlijk in een memorie voor de raad van state. De mensen die sterven door de maatregelen, dat is de "focus" niet. Alles moet wijken voor de visie van Van Ranst en C° over het virus. Letterlijk alles. Zij doen alsof hun maatregelen doden gaan vermijden. Daar moet dan alles voor wijken.

We herkennen hierin "mijnheer doktoor" van anderhalve eeuw geleden. Maar dan op grote schaal. De arts die patIënten heeft als een lastige bijwerking van het arts zijn. Het is niet aan die patiënten, aan de mensen, om vragen te stellen. Zij moeten slikken. Letterlijk. Doen ze dat niet dan krijgen ze alle banbliksems over hun hoofd. In de 21ste eeuw werkt dat niet. De mensen, die maatregelen moeten volgen, hebben recht op "informed consent". Een moderne dokter geeft de mensen de juiste inlichtingen en hoort hun geïnformeerde mening.

Vanuit die onmogelijkheid om kritiek te zien uitspreken over zichzelf, behandelen Van Ranst en C° ook de vorming van de publieke opinie. Geholpen door de regering en door der pers die denkt dat ze goed doen en doden vermijden. Alsof de overheid zich niet kan vergissen. De hele coronacrisis hebben de GEMS, GEES en CELEVAL angstvallig alle wetenschappers in de wereld die hun methodiek tegenspraken, totaal verzwegen. De bevolking werd gewoon een rad voor ogen gedraaid. Geholpen door een aantal wetenschappers uit andere disciplines die het hadden over de "wetenschappelijke consensus". Maar daarbij vergaten dat door de censuur in wetenschappelijke tijdschriften en middens "op zijn Chinees", afwijkende studies geen plaats kregen. Ook die moesten zwijgen.

De vaccins en de hele desinformatie rond deze vaccins met nooit gehaalde beloftes, hebben het proces van polarisatie nog versterkt. Politici kwamen haatboodschappen brengen in het parlement tegen mensen die zich niet lieten vaccineren. Op aansturen van Van Ranst en C°. Nooit hebben we één staatsviroloog horen zeggen dat het beledigen van wie niet is gevaccineerd, het uitsluiten van wie niet is gevaccineerd, onaanvaardbaar was. Nooit. Terwijl ze al wisten in maart 2021 dat de groepsimmuniteit door vaccinatie niet zou worden gehaald. Dixit Prof. J.M. Dogné, één van deze staatsvirologen, nog niet zo lang geleden. In september 2021, dat is 6 maanden later, lieten de virologen premier De Croo ongestoord de niet gevaccineerden beschuldigen van alle zonden van Istraël. Het ontbrak nog dat hij verkondigde dat al wie zich niet liet vaccineren naar de hel zou gaan. Volgens Van Ranst is in elk geval de rij naar de hemel voor de gevaccineerden korter.

En nu zitten we met een situatie waarbij deze polarisatie nog uitbreidt, en Marc Van Ranst dat hardgrondig blijft stimuleren. Natuurlijk zijn bedreigingen verwerpelijk. Zoals de dwaasheid om zelf de bedreigingen te verspreiden, ook verwerpelijk is.

Niemand, maar dan ook niemand, is erbij gebaat dat de haatberichten aan Van Ranst worden getweet aan 140.000 volgers. In de eerste plaats is dat niet in het belang van hemzelf. Het enige resultaat is dat hij er aandacht door krijgt. Zeer slechte aandacht want hij wakkert de negatieve gevoelens tegen hem alleen maar aan.

Marc Van Ranst staat in het leven vanuit een zeer eigenzinnige kijk op de dingen. Hij heeft volstrekt geen vermogen in te schatten wat de maatschappelijke gevolgen zijn van wat hij allemaal doet. Het kan hem ook geen bal schelen. Als de mensen niet doen wat God zegt, dan ontsteekt God in toorn.

Marc Van Ranst is daardoor het symbool geworden van de overheid die zichzelf overschat. De overheid die aan de bevolking harde maatregelen oplegt. "Den blok erop". De zweep erover! Zinloze gekke regels. En dan een zware boete. "Emmerder les gens", de mensen kloten, zoals de Franse president het zei. De pestregeltjes van Groen. en van Vivaldi. Vervolgens zelf komen klagen in de TV-studio's dat de maatregelen onbegrijpelijk zijn en absurd.

En dan is men verwonderd dat de mensen vinden dat niet meer naar hen wordt geluisterd. De mensen hebben gelijk. Er wordt niet naar hen geluisterd. We worden geregeerd door Van Ranst achtige potentaten die denken dat de mens het niet verdient om zoveel mogelijk in vrijheid te leven.___

Michael Verstraeten797 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
Vrijheid logo test inside.png
bottom of page