top of page

#LAATDEMENSENGERUST

speech vrijheid
Video afspelen

“Vrijheid” is een politieke partij die de waarden van het humanisme en de verlichting in eer wil herstellen. “Vrijheid” streeft naar een samenleving waarbij de fundamentele rechten en vrijheden onaantastbaar zijn.

 

Een samenleving waar de mens centraal staat. Een samenleving met een beperkte overheid die de mens ondersteunt in zijn ontvoogding, een zo groot mogelijke vrijheid laat, en de limieten van deze vrijheid consequent en effectief bewaakt. 

Verslag partijcongres

14 november 2021

DOOR BURGERS, VOOR BURGERS

DOWNLOAD ONZE GRATIS BROCHURE
EN DEEL NAAR BELIEVEN

Uw stem heeft weer nut!

We leven in een periode waarin de waarden van het humanisme en de verlichting al een tijdje in de verdrukking komen.

 

Na de val van het ijzeren gordijn zijn de overheden in het Westen massaal de economie en het leven van de mensen gaan regelen. Het geloof nam toe dat de wereld door de mens te controleren valt. Hoewel de Sovjetunie had bewezen dat zoiets niet mogelijk is.

 

Deze controlerende overheid gaat intussen zo ver dat wordt getracht ook het denken van de mensen te beheersen.  Voorafgegaan door het politiek correct denken en woke, denken de staten, naar aanleiding van covid, de morele standaard aan de hele bevolking op te kunnen leggen. Wie niet gelooft in de strategie die tot het ultieme doel moeten leiden, wordt uitgesloten en verketterd. 

Vrijheid logo test inside.png

De wereldwijde aanpak van de covidepidemie heeft ons heel hard met de neus gedrukt op de teloorgang van de waarden van het humanisme en de verlichting. Al eeuwen vinden we in het Westen dat de mens centraal moet staan in het maatschappelijk leven. Laten we deze Westerse waarden in herinnering brengen en koesteren terug.

Vrijheid logo test inside.png

Aandacht voor de menselijke waardigheid en het algehele welbevinden. De mens die respect verdient en fundamentele rechten heeft. Rechten die door niets opzij kunnen worden gezet. De mens die kritisch denkt.

 

De mens die niet gelooft in dogma’s en bijgeloof maar die zijn logisch verstand gebruikt. Het wetenschappelijk denken met een open debat, vrij onderzoek en de waarde van het experiment. De wetenschap dat de mens tot veel in staat is, maar niet alles kan weten en controleren.

 

De scheiding tussen kerk en staat. De vrijheid als hoeksteen voor de economie en de vooruitgang. De vrijheid van het kapitalisme met een staat die de economie laat bloeien. Een democratisch politiek systeem waarin iedereen inspraak heeft, met respect voor ieders mening. Een overheid die zorgt voor de mensen die dat nodig hebben, maar voor het overige iedereen zoveel mogelijk respecteert in zijn eigenheid. 

Vrijheid logo test inside.png

RESPECT

Vrijheid logo test inside.png

We zijn fier zijn op de waarden van het humanisme en de verlichting die onze samenleving gebracht hebben tot waar we voor kort stonden.  

Het respect voor deze waarden moet ook veel beter worden bewaakt.
 

Wie geniet van de vrijheid en alle andere voordelen die het Westen te bieden heeft, moet ook respect opbrengen voor de waarden die ons daar gebracht hebben.

 

Politiek correct denken en woke zijn onaanvaardbare uitwassen die de fundamentele vrijheden van denken en meningsuiting aantasten. We hebben geen honderden jaren gevochten om de kerk uit de staat te krijgen, om nu een islamisering te moeten ondergaan.

 

Democratische besluitvorming is geen kwestie van de angst of het sentiment van de dag, maar van doortastend democratisch rationeel leiderschap.  Een epidemie kan geen excuus zijn om de fundamentele rechten en vrijheden op te schorten.  

Workplaces

WAT WILLEN WE ANDERS

Vrijheid logo test inside.png

U zal zien dat onze partij geen extreme partij is. Bij ons vindt u geen extreem-rechtse standpunten en geen communisme.  

We engageren ons ertoe deze waarden verder uit te dragen, te beschermen en te ontwikkelen in de praktijk, omdat we ervan overtuigd zijn dat daarmee het grootste welbevinden voor zoveel mogelijk mensen kan worden bereikt. 
 

We willen een overheid die klein is maar krachtig, die doet wat ze zegt, en die de problemen die er zijn eindelijk echt aanpakt. 


Op die basis bouwen we ons programma. 

Dit programma heeft als bedoeling de mensen te tonen van waaruit we denken,  waar we belang een hechten en hoe we concrete oplossingen zoeken voor concrete problemen. 

UW ALTERNATIEF

Vrijheid logo test inside.png

Wij staan voor een duidelijke politiek. Een politiek met een ambitieuze lijn, want er moet echt wel een en ander veranderen.

 

Dat we zijn gegroeid vanuit een burgerbeweging is aan ons programma goed te zien. We halen aan wat de burgers al lang aangepakt willen zien. Onze leden vinden dat de manier waarop over u en ons wordt geregeerd zo niet meer verder kan.

 

De huidige politieke partijen zijn helemaal uitgeleefd. Het wordt moeilijk om nog voor een partij te stemmen. Tal van onze leden stemden voordien blanco of ongeldig. Er zijn er zelfs die overwogen hebben om met lange tanden voor de communisten of voor extreem-rechts te stemmen. Er was immers geen alternatief.

Wel, nu is het alternatief er! We hebben het zelf moeten maken. Het desastreuze covidbeleid heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Als we het nu niet zelf doen, dan moeten we het nooit doen. 

Vanaf nu heeft uw stem weer nut. Toon deze partijen waar spinnenwebben op groeien dat ze echt niet goed bezig zijn. Geef hen bij de volgende verkiezingen een duidelijke C4.

 

Steun ons en we gaan samen iets heel erg duidelijk maken:

Laat de mensen gerust!  Geef de mensen ruimte!

 

JF2R04.jpg
Vrijheid logo test inside.png
bottom of page