top of page

PARTIJPROGRAMMA

PERS EN MEDIA

De pers heeft als vierde macht op aansturen van de WHO en andere internationale organisaties een belangrijke rol gespeeld in het creëren van het eenheidsdenken rond de maatregelen. Wat aanleiding gaf tot een verregaande censuur en polarisatie in de samenleving. De strategie om van tegenstanders van de maatregelen gekken of gevaarlijke individuen te maken, werkt maatschappelijk ontwrichtend. Ook de sociale media hebben zich ingeschakeld in de indoctrinatie van het eenheidsdenken. Censuur alom. Mensen worden voor de meest absurde redenen geschrapt of geschorst. Er is geen ruimte meer voor debat. Het fenomeen van de “fact checking” heeft de maatschappelijke disruptie nog groter gemaakt. Immers wil men zich daarmee een aureool van profetische onfeilbaarheid aanmeten. Terwijl de mensen zien dat na een tijd deze analyses onjuist blijken te zijn. Met veel pretentie worden zelfs gereputeerde professoren weggezet als ordinaire leugenaars. Dit beleid van censuur en de media die zich in dit beleid heeft ingeschreven, gingen zo ver dat ook wetenschappelijke publicaties werden geweerd. Dat allemaal om te vermijden dat er meer doden zouden vallen. Maar het resultaat is dat er toch een aanzienlijke hoeveelheid doden en collaterale doden zijn gevallen. In dat débacle heeft de pers een belangrijke rol gespeeld, of beter niet gespeeld: die van vierde controlerende macht. De pers heeft het totaal laten afweten waar kritiek op het beleid mensenlevens had kunnen redden. 

 

Ook los van en voor Covid is en was er in de pers een ontsporing door het politiek correct denken en woke. Het respect voor de mening van een ander is er niet meer. Het fundament van de vrije meningsuiting is in gevaar. Voor een “hoger doel” wordt het mogelijk geacht om mensen uit te sluiten en vormen van apartheid in te voeren. 

 

Vrijheid wil een Censuurverbod op sociale media. De sociale media moeten weer worden wat ze waren. Een vrijhaven van meningen. Slechts begrensd door het strafrecht. Wie met een vals profiel probeert de wereld moedwillig verkeerde informatie te doen slikken, pleegt valsheid in geschriften en hoort in de gevangenis thuis. Er is trouwens geen enkele reden denkbaar waarom mensen een fake profiel moeten hebben op sociale media. Deze accounts moeten worden verbonden met een reële identiteit. Wie zich publiek wil uiten moet ook de moed hebben om te zeggen wie hij is. Bedreigingen zijn strafbaar, en ook dat hoort niet op sociale media. Buiten het strafrecht moet echter alle censuur verboden worden. Gedaan met de factcheckers. De zoektocht naar de werkelijkheid hoort de wetenschap toe, die mag twijfelen. 

 

Vrijheid vindt dat het de taak is van de overheid om het pluralisme te waarborgen. Niet om het eenheidsdenken in te voeren. Het proberen beïnvloeden van de bevolking met psychologische trucs, vormen van chantage en leugens behoren niet tot wat een correcte, ethisch hoogstaande overheid kan doen. 

 

Vrijheid zegt: Laat de mensen gerust en laat ook de journalisten gerust. Het kan deontologisch niet dat politici tussenkomen bij journalisten om publicaties te beïnvloeden. Tussen de uitvoerende macht en de vierde macht dienen “Chinese muren” te staan. Zorgen voor een ontslag of dreigen met een ontslag van een journalist is al helemaal verkeerd. Journalisten moeten in alle onafhankelijkheid hun werk kunnen doen. 

 

Vrijheid wil de VRT privatiseren behalve een pluralistisch nieuwskanaal ingericht door de overheid maar helemaal onafhankelijk. Het pluralisme in de samenleving wordt niet verzekerd door spelprogramma’s, films en entertainment. De pluralistische opdracht van de VRT moet worden herhaald en versterkt. Journalisten die denken dat ze activisten zijn, vallen uit hun rol en hebben geen plaats in een nieuwzender die het pluralisme moet verzekeren. De VRT moet intern zorgen dat er een juiste bedrijfscultuur komt die dat verzekert. 

 

Er dient bij de VRT een grote doorlichting te worden georganiseerd over de manier waarop werd bericht tijdens de Covid-episode en wat de achtergronden waren voor de beslissingen om het pluralisme te doorbreken en het eenheids-denken door te voeren. 

 

 

Vrijheid vindt dat de private pers geen banden kan hebben met andere industrieën. Ook niet op aandeelhoudersniveau. De pers is de vierde macht en heeft een maatschappelijk belang. Elke macht in het staatsbestel heeft zijn rol onafhankelijk te spelen, en moet dat ook aldus doen. Mediabedrijven en hun aandeelhouders mogen alleen maar bedrijvig zijn in de media. Deze regel zal internationaal moeten worden opgelegd, minstens op Europees niveau. 

-

Vrijheid logo test inside.png
bottom of page